Çumra Çiğköfte Grubu Yeni Yılın İlk Toplantısı

0

Çumra Çiğköfte Grubu (ÇÇG), yeni yılın ilk toplantısını Konya Çumra’da Muharrem Camcı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirdi.
Elektronik Haber Ajansı (e-ha) muhabirinin edindiği bilgiye göre, Toplantıda Ayhan Ersöz, Mustafa Temizci, Dr. Mustafa Güçlü, Dr. Ömer Yıldırım gibi Konya’nın tanınmış simaları da vardı. Önce karşılıklı hoş sohbet ve ardından gelen ayranlı, limonlu marul, salata ve domatesin de yer aldığı çiğköftelerin yenilmesinden sonra çaylarla birlikte hakiki sohbete geçiliyor. ÇÇG’nin bu haftaki konuşmacı konuğu olan Konya Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, ezanın Türkçeye çevrilerek okunuşunun tarihi geçmişi, Müslümanlar üzerinde yaptığı sosyal tahribat ve zulümlerle birlikte kültürel yansımalarını gözler önüne serdi. Türkçe ezanın tarihi evrelerini anlatırken lâfı, 1. Meşrutiyet’le başlayan reformlara ve pozitivizm akımı ile kökü dışarıda masonik bir kuruluş olan İttihat Terakki Cemiyeti’nin Osmanlı’nın parçalanıp yıkılmasındaki rolüne kadar getirerek Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük projelerinden 1908-1913 olayları ve Halifeliğin kaldırılması hadisesine kadar anlattı.
1. Cihan Harbi’ni kaybeden Osmanlı Devleti topraklarının galip devletler tarafından nasıl işgal edildiği ve bu işgalin, Anadolu içlerine kadar uzanarak Millî Mücadele’nin hangi şartlar altında yapıldığı gerçeğini tarihi kronolojiye dayanarak anlatan Dr. Güçlü, “Ordu Müfettişi” olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün, işgal altında olan İstanbul’daki Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin tarafından özel bir yetkiyle görevlendirilerek Anadolu’ya nasıl gönderildiğini tafsilatlı bir şekilde dile getirdi. Anadolu’ya Mustafa Kemal’den önce geçen Kâzım Karabekir’in, 19 Nisan 1919’da Milli Mücadele’yi başlattığını ve bundan esinlenen Atatürk’ün de 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basmasıyla birlikte Milli Mücadele’yi resmen başlattığını dünyaya ilân ettiğini belirten Dr. Güçlü, İstiklâl Harbi’nin kazanılmasıyla birlikte Batılı müttefik devletlerle yapılan antlaşmalar gereği Anadolu’da; kılık kıyafetten harf inkılâbına, hilafetin kaldırılmasından dinde reforma kadar pek çok reformun hayata geçirilerek bu reformlara karşı çıkan din, ilim erbabı ile ulemanın çıkan çeşitli isyanlar nedeniyle yok edildiğini ifade etti. 22 Ocak 1932’de dinde reform hareketlerinin başladığını ve 1950’ye kadar bu reformların gereği olarak ezanın camilerde Türkçe okutulduğunu anlatan Güçlü, 1938’de Anadolu genelinde 800 cami ve 1000’in üzerinde mescidin satıldığını veya maksadı dışında depo ve benzeri şekilde kullanıldığını acı bir şekilde belirtti.
Otuz Yıllık Gelenek
Çumra Çiğköfte Grubu’yla ilgili bilgisine başvurduğumuz Dr. Musrafa Güçlü, Çumra’da başlayan ve daha sonra bürokratların da dahil olmasıyla birlikte gelişerek dal budak salan grubun, yeni ve farklı sosyal gruplar ile esnaf, hekim, avukat, belediye başkanları ve diğer bürokrat kesimin dahil olmasıyla birlikte gittikçe büyüdüğünü söyledi.
Çeyrek asrı geçen ve güzel bir sohbet ortamı oluşması dolayısıyla cazibesi her geçen sene artan Çumra Çiğköfte Grubu’nun kalıcı olması ve yaşamasını sağlayan en önemli amili, sohbetlerin samimi ve içten yapılması şeklinde ifade eden Dr. Güçlü, bir dönem bu gruba Dr. Ömer Yıldırım’ın öncülük ettiğini belirtti. Güçlü, organizasyonu Muzaffer Tulukçu tarafından yapılan ÇÇG’nin günümüzde on beş günde bir Konya ve Çumra’da evlerde toplandığını sözlerine ekledi.

|

Yoruma kapalı.

cigkofte24.com - bir, Kobi Vadisi projesidir.
Araç çubuğuna atla